B.S. Index van de afkondigingen van 23 september 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/09/1998 pub. 24/09/1998 numac 1998012784 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 23/09/1998 pub. 29/01/1999 numac 1998000587 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten en van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van bovengenoemde wet van 26 juni 1963 type koninklijk besluit prom. 23/09/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998000586 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden type koninklijk besluit prom. 23/09/1998 pub. 02/12/1998 numac 1998014250 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende terugbetaling van bijkomende reiskosten aan sommige personeelsleden van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart type koninklijk besluit prom. 23/09/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998000588 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 23/09/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998014258 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de technische installaties van de naderingsbebakening van baan 02 op de luchthaven Brussel-Nationaal type koninklijk besluit prom. 23/09/1998 pub. 23/10/1998 numac 1998022614 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gelijkschakeling van het stelsel van de jaarlijkse vakantie van mijnwerkers met de algemene werknemersregeling type koninklijk besluit prom. 23/09/1998 pub. 21/10/1998 numac 1998016268 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/09/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998016316 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingkosten moeten doorstorten aan het Rijksins

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/09/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998029457 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de toegang, voor het academiejaar 1998-1999, van gediplomeerden van het hoger onderwijs tot universitaire studies van de tweede cyclus wordt geregeld
^