B.S. Index van de afkondigingen van 25 september 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/09/1998 pub. 01/10/1998 numac 1998009787 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 25/09/1998 pub. 01/10/1998 numac 1998009785 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een forfaitaire toelage aan sommige personeelsleden in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 25/09/1998 pub. 14/10/1998 numac 1998003479 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 1998 (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016264 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juni 1994 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde producten type ministerieel besluit prom. 25/09/1998 pub. 29/09/1998 numac 1998015147 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende uitvoerings-maatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties

arrest

type arrest prom. 25/09/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998015160 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Besluit van de Secretaris-general betreffende de samenstelling van de Stagecommissie

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 25/09/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003508 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren
^