B.S. Index van de afkondigingen van 8 oktober 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 20/01/1999 numac 1998012856 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998012842 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juin 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 55 jaar in 1997 en 56 jaar in 1998 aan de arbe type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998012796 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 55 en 56 jaar in de suikernijverheid en haar b type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998012855 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998012806 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen in de suikernijverheid en haar bijprodukten type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012795 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor bedienden uit type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012798 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012836 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de werk- en beschermingskledij voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012835 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de individuele beschermuitrusting type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012839 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot verlenging van het stelsel van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012867 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995 tot oprichting van type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, bet type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012858 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998012848 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de minimumuurlonen in de handel in bier en drinkwaters type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998012849 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998012801 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 20/01/1999 numac 1998012833 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 16 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 bekendma type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998012852 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998012823 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de tewerkstelling en de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998012826 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkste type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998012851 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkste type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022662 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998012802 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen en het halftijds brugpensioen vo type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998012840 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 15 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - wijzigin type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998012827 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 4 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - toekennin type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998012843 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen en het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998012797 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen en het halftijds brugpensioen vo type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998012853 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het deeltijds werken type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012859 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, bet type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012841 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in Waals-Brabant, betreff type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012838 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in Waals-Brabant, betreff type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998012837 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot vaststelling van type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998012807 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998000594 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de ambtsuitoefening van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998007228 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende organisatie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 27/10/1998 numac 1998012790 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 69 van 17 juli 1998, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de regels inzake omrekening en afronding in euro van de bedragen van bare type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 27/10/1998 numac 1998012789 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38ter van 17 juli 1998, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 betreffende type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998012812 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 1987 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 495 van 31 december 1986 tot invoering van een stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding voor de jongeren tussen 18 en 25 type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998012811 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1984 tot vaststelling in het onderwijs en in de psycho-medisch-sociale centra van de uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998012810 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 1984 tot vaststelling in de administratie van de uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de stage en de inschakeling van jongeren type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998012809 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 1984 tot vaststelling in de ondernemingen van de uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de stage en de inschakeling van jongeren type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998012888 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het tewe type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012825 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998012800 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012818 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henego type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012846 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de loonmarge type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998012850 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012834 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicog type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012804 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de vaststelling van het bedrag en de modaliteiten van toe type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012822 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende een koudepremie type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012854 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 55 jaar of 56 jaar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998016290 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 september 1993 tot erkenning van de organisaties, verenigingen, personen en dierenrassen bedoeld bij het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen type ministerieel besluit prom. 08/10/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998012808 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 1985 betreffende de bewijsstukken welke dienen te worden overgelegd om de terugbetaling te bekomen van de lonen en sociale bijdragen met betrekking tot het betaald educatief ve type ministerieel besluit prom. 08/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998022650 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1 ° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/1998 pub. 27/10/1998 numac 1998031442 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 1994 betreffende de behandeling van stedelijk afvalwater

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/10/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998027585 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de bij de Regering ingestelde beroepen type besluit van de waalse regering prom. 08/10/1998 pub. 23/10/1998 numac 1998027593 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 31 oktober 1991 tot uitvoering van het decreet van 11 september 1985 houdende organisatie van de milieu-effectenbeoordeling in het Waalse Gewest, waarbij de ha type besluit van de waalse regering prom. 08/10/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998027599 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse regering betreffende de vergoeding voor schade die door sommige beschermde diersoorten wordt aangericht type besluit van de waalse regering prom. 08/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998027597 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 1997 tot aanwijzing van de leden van de Beheerscommissie van het natuurpark Hoge Venen-Eifel

erratum

type erratum prom. 08/10/1998 pub. 25/03/1999 numac 1999012126 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen. - Erratum
^