B.S. Index van de afkondigingen van 9 oktober 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 27/10/1998 numac 1998022643 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 8° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998011321 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - bouw type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998011319 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - glasnijverheid type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998011322 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - bouw type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998011320 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - glasnijverheid type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998022685 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998022670 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1986 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dierenartsen, die op de wervingsreserve van het Instituut voor veterinaire keuring zijn ingeschreven, met bijzondere opdrachten type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998022666 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998022665 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesprodukten en vleesbereidingen type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998014263 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor het instellen van zones met een snelheidsbeperking tot 30 km per uur type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998014262 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998014264 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998014265 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 type ministerieel besluit prom. 09/10/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998012944 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

erratum

type erratum prom. 09/10/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998014287 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen. - Errata type erratum prom. 09/10/1998 pub. 12/12/1998 numac 1998022780 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Errata

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/10/1998 pub. 29/10/1999 numac 1998033109 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de minister tot aanvulling van de artikelen en 5 van het besluit van 15 september 1998 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs
^