B.S. Index van de afkondigingen van 12 november 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998003525 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 1992 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 12/11/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998014322 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal type koninklijk besluit prom. 12/11/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998014323 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022729 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het reglement van het personeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 12/11/1998 pub. 06/01/1999 numac 1998016322 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 1998 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de status "Aujeszky-vrij" voor bedrijven waar fokvarkens worden gehouden type ministerieel besluit prom. 12/11/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998036429 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 12, § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1997 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren

erratum

type erratum prom. 12/11/1998 pub. 28/05/1999 numac 1999014085 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal. - Erratum

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 12/11/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998027706 bron ministerie van het waalse gewest Wijziging van het Huishoudelijk Reglement van de Directieraad van het Ministerie van het Waalse Gewest
^