B.S. Index van de afkondigingen van 14 april 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999000259 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de minimale inhoud van de hulpverleningsovereenkomsten die opgesteld worden binnen de hulpverleningszones

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/04/1999 pub. 10/08/1999 numac 1999033057 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van de artikelen 38 en 39 van het decreet van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepali
^