B.S. Index van de afkondigingen van 29 april 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999003304 bron ministerie van financien Domaniale wet type wet prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999009582 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000503 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven type wet prom. 29/04/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999022438 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de oprichting van een federaal Borstvoedingscomité type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen type wet prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 29/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999009583 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 26/06/2012 numac 2012203406 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de oprichting van een federaal Borstvoedingscomité. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012262 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende maatregelen met het oog op de bevordering van d type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 13/08/1999 numac 1999022522 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van een organieke regeling en de normen waaraan de diensten voor niet-dringend, liggend ziekenvervoer moeten voldoen om erkend te worden als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuize type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012271 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende maatregelen met oog op de bevordering van de te type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012290 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de buitengewone bijdrage aan het « Sociaal Fonds voor de handelsbedr type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012309 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012272 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uitbreiding van het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 20/11/1999 numac 1999012434 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999012279 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteiten het vervaardigen van flessen , gelegen in de streek van Charleroi en Bergen-Borinage, en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf, van de voorwaarden wa type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 28/10/1999 numac 1999012435 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij titularis kunnen zijn en houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van die instelling type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999012405 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999022605 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012265 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999022434 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit strekkende tot in overeenstemming brengen van sommige teksten met betrekking tot de betalingen per overschrijving verzekerd door de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 02/09/1999 numac 1999012364 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 28/08/1999 numac 1999012296 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995 betreffende type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012273 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid in de type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012280 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gen type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999012263 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, tot wijziging van de verwittigingstermijn in geval van deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012301 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot wijziging van artikel 13 van de statuten van het « Waarborg- en type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999012307 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999012289 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februa type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999012293 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999012311 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende een buitengewone bijdrage aan het « Fon type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012297 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd « type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999012268 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de tewerkstellingsakkoorden type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999012294 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vo type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999012266 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toestand van sommige bemanningsleden die slachtoffers zijn geweest van s type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999012267 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de bijdrage van de werkgever aan het type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999012306 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de bevordering van initiatieven ten voordel type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999012310 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1998, gesloten in Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vaststelling, voor het jaar 1998, van de wijze van financiering, van de be type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999012299 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de wekelijkse arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999012282 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststelling van de bijdragen aan het « Fonds voor bestaanszekerhei type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999012274 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999012300 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vor type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999012264 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de vaststelling van de statuten van het fonds voor bestaanszekerhe type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999012298 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vaststelling, voor 1998, van de modaliteiten van financiering van de b type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999012208 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappij SABENA type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999022446 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies, 63, § 3 en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 decem type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 05/06/1999 numac 1999009587 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 1990 waarbij aan sommige overheden van het Ministerie van Justitie toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999011159 bron ministerie van economische zaken, ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit houdende ontslag en aanstelling van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022425 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022424 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022419 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022420 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022421 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022422 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 1999 en tot aanpassing van de bas type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999012209 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 26/05/1999 numac 1999000325 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot instelling van de graden van de categorie bijzonder politiepersoneel, dienst zeevaartpolitie, en houdende de loopbaan van dat personeel type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 26/05/1999 numac 1999000324 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van de graden van bepaalde personeelsleden van de categorie bijzonder politiepersoneel, dienst zeevaartpolitie van de rijkswacht met die van het personeel van het operationeel korps van de rijks type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 26/05/1999 numac 1999000323 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende oprichting van de gradenstructuur van de categorie bijzonder politiepersoneel, dienst luchtvaartpolitie, en houdende de loopbaan van dat personeel type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 26/05/1999 numac 1999000326 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van de graden van bepaalde personeelsleden van de categorie bijzonder politiepersoneel, dienst luchtvaartpolitie van de rijkswacht, met die van het personeel van het operationeel korps van de ri type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999003271 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij met biljetten « Hulp aan de Kosovaarse vluchtelingen » genaamd type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999003259 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999021230 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022423 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999012212 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999012211 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999012210 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1976 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999016151 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende het klasseren van geslachte varkens type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 18/11/1999 numac 1999012308 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » genaamd, houdende type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999003375 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot benoeming en ontslag van leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999011157 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de niet-terugbe type ministerieel besluit prom. 29/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022403 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 29/04/1999 pub. 28/10/1999 numac 1999012436 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende reglement van het personeel van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999027481 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het afvalwater van tandartspraktijken type besluit van de waalse regering prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027494 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem type besluit van de waalse regering prom. 29/04/1999 pub. 02/02/2000 numac 2000027028 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een gewoon en een plaatsvervangend lid binnen de "Conseil wallon des Etablissements de Soins" type besluit van de waalse regering prom. 29/04/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027452 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat « Plateau des Tailles » type besluit van de waalse regering prom. 29/04/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027451 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat « Les Roches » te Presles type besluit van de waalse regering prom. 29/04/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027441 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van geldmiddelen aan het "Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de bedrijven voor aangepast werk" type besluit van de waalse regering prom. 29/04/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027445 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 28 juli 1988 betreffende de toekenning van subsidies aan de gemeenten voor de uitvoering van werken van openbare verlichting om energiebesparingen te verwezenl type besluit van de waalse regering prom. 29/04/1999 pub. 05/06/1999 numac 1999027436 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de reis- en verblijfkostenvergoedingen en van de presentiegelden van de bestuurders en Regeringscommissarissen van het "Agence wallonne des Télécommunications" type besluit van de waalse regering prom. 29/04/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999027464 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 oktober 1997 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het "Parc naturel du Pays des Collines" type besluit van de waalse regering prom. 29/04/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999027435 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op het bevorderen van de mobiliteit tussen de diensten van de regering en bepaalde instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren en tussen bedoelde ins type besluit van de waalse regering prom. 29/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999027402 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de legende voor de grafische voorstelling van ontwerpen van plannen en van gewestplannen wordt bepaald

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het administratief statuut van de personeelsleden van het onderwijs van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 29/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999022636 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Errata type erratum prom. 29/04/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999027649 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op het bevorderen van de mobiliteit tussen de diensten van de Regering en bepaalde instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren en tussen bedoelde ins type erratum prom. 29/04/1999 pub. 31/03/2000 numac 2000012155 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. - Errata type erratum prom. 29/04/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999022692 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Errata

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/04/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999031262 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de aanwijzing van de leden van het interdisciplinair team binnen de Franstalige Brusselse dienst voor gehandicapten type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/04/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999031258 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van 4 maart 1999 houdende organisatie van de erkenning en subsidiëring van de coördinatiecentra voor de thuisverzorging en thuishulp en van de diensten

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 29/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999009593 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/04/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999003294 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/04/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999003295 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België
^