B.S. Index van de afkondigingen van 3 mei 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 bron diensten van de eerste minister Wet houdende budgettaire en diverse bepalingen type wet prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet betreffende het vervoer van zaken over de weg type wet prom. 03/05/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999014147 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet met betrekking tot de geregelde luchtvervoerders type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022514 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de afdeling beoefenaars van de verpleegkunde van de Hoge Raad voor gezondheidsberoepen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999022518 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het Algemeen Medisch Dossier type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999014145 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van diverse koninklijke besluiten met betrekking tot de gedeeltelijke overheveling van het korps van de zeevaartpolitie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur naar de federale politie type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999012359 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999012360 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 07/07/1999 numac 1999009561 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het aantal gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Turnhout type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999009544 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 190quinquies, § 2, van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935 type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999011190 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022466 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 houdende toekenning van een toelage van 2 532 000 BEF aan de V.Z.W. Arbeid en Milieu type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022509 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 1996 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de Planningscommissie- medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022515 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal aantal kinesitherapeuten, opgesplitst per Gemeenschap, die toegang hebben tot de beroepstitel van kinesitherapeut type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022513 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de Hoge Raad voor gezondheidsberoepen en de afdeling vroedvrouwen van de Hoge Raad voor gezondheidsberoepen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022512 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitbreiding van de bevoegdheid van de Planningscommissie-medisch aanbod tot het paramedisch beroep van logopedist type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022510 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitbreiding van de bevoegdheid van de Planningscommissie-medisch aanbod tot het beroep van vroedvrouw type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022511 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitbreiding van de bevoegdheid van de Planningscommissie-medisch aanbod tot de verpleegkunde- praktijk type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022573 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproeps type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999022525 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 1975 tot regeling van de organisatie en de werking van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999022523 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1991 betreffende de samenstelling en de werking van de Doorzichtigheidscommissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 13/04/2000 numac 2000012125 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Vernietiging door de Raad van State type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999022535 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1988 betreffende het gebruik van eetbare oliën en voedingsvetten bij het frituren van voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012391 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de sociale vorming en voorlichting type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999012390 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - financi type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999022526 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de groepspraktijken van huisartsen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 18/11/1999 numac 1999012396 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 1997-1998 voor de fruitsorteerders type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 18/11/1999 numac 1999012395 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende het engagement tot besteding van de middelen t type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999022502 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022602 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999022501 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum « Medisch Oost-Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 25/09/1999 numac 1999016248 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende organiek reglement van de Veterinaire Diensten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999022495 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de toelage voor het begrotingsjaar 1999 aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 31/08/1999 numac 1999022524 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999012358 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999022640 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999022519 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van een Commissie « Standaarden inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg » type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999022690 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012362 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 46, 71, 137, 154 en 175 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 05/05/1999 numac 1999022244 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vrijwaring van het financieel evenwicht van het jaarlijks vakantiestelsel van de arbeiders door structurele maatregelen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999011185 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende het beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999012069 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de jongeren op het werk type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003335 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003328 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot inrichting van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 05/06/1999 numac 1999012433 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1bis, vierde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 05/06/1999 numac 1999012432 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999012430 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999012425 bron mministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot inrichting van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de RSZ, bedoeld in artikel 71, 1° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor d type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999011184 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999000393 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009579 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009556 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de verloven en de afwezigheden van de gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999000345 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de onmiddellijke inning van een geldsom ingevoerd bij de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999014139 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de bezoldiging van leden van de Raad van Bestuur van Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999014140 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot oprichting van paritaire comités bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels International Airport Company" en Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999016131 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1993 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de ziekte van Aujeszky type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999000396 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende oprichting van de graad van operationeel brigadier bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999000395 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden en de specifieke functies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999012424 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 1° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en to type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999012431 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot inrichting van het Terugvorderingsfonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de RSZ, bedoeld in artikel 71, 3° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch ac type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999012429 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot inrichting van het Terugvorderingsfonds voor de privé non-profit sector, bedoeld in artikel 35, derde lid, 2° van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en tot bepaling van type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999011186 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012343 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1981 betreffende het loon van de werklieden uit het bouwbedrijf voor de ingevolge slecht weder verloren arbeidsuren type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012344 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het normaal loon voor de toepassing van artikel 50, laatste lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012339 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van sommige afwezigheden die gelijkgesteld worden met de herinvoering van een regeling van volledige arbeid nadat de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden bij gebrek aan werk wegens econ type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012345 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 50, derde lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012341 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het normaal loon voor de toepassing van artikel 51, § 7, derde en vierde lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012340 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, de verplichting wordt opgelegd het begin van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de overeenkomst krachtens artikel 51 van de wet van 3 type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012342 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklie type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999011187 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels toepasselijk op de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas inzake onverenigbaarheden en belangenconflicten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999011188 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999012428 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot inrichting van het Sectoraal fonds van de openbare non-profit sector aangesloten bij de RSZ-PPO, bedoeld in artikel 1, § 7 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999014148 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999012426 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot inrichting van het Terugvorderingsfonds voor de publieke non-profitsector aangesloten bij de RSZ-PPO, bedoeld in artikel 1, § 7, 2° van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen en tot bepaling van zijn werkingsmo type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999011189 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit waarbij aan de minister bevoegd voor Energie de bevoegdheid wordt opgedragen om bepaalde handelingen te stellen voor rekening van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999022489 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van kindergeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999022481 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot her type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999016152 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 18/03/2000 numac 2000016034 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende het klasseren van geslachte varkens Erratum type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999016173 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende het klasseren van geslachte varkens type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999012418 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999022449 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitters en leden van de Erkenningscommissie voor Ziekenhuisapothekers type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012361 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot invoeging van een artikel 86bis in het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999022491 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 03/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999021375 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, vlaamse gemeenschap, duistalige gemeenschap, waalse gewest, brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het begeleidingsplan voor de werklozen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/05/1999 pub. 28/08/1999 numac 1999029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vorm en de regels voor de uitreiking van het getuigschrift van basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/05/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999029298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 98 van het decreet van 13 juli 1998 houdende organisatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs en houdende wijziging van de reglementering van het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/05/1999 pub. 29/09/1999 numac 1999029420 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende sommige facultatieve vaccinaties

erratum

type erratum prom. 03/05/1999 pub. 02/09/1999 numac 1999000707 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie. - Erratum type erratum prom. 03/05/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999012623 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de jongeren op het werk. - Errata type erratum prom. 03/05/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999022867 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen. - Erratum

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. 03/05/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999012376 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage II van titel II, hoofdstuk IIbis van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming wat de vaststelling van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft
^