B.S. Index van de afkondigingen van 31 augustus 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 24/03/2000 numac 2000022150 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999022891 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999012606 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999012607 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999012600 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de bevestiging van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999012605 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999022854 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de mandaten van de ondervoorzitters van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999022848 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999022850 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een ondervoorzitter van het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999012599 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012608 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het « Waarborg- en Soci type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999022892 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuiz type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000462 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 2 maart 1999 tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 94ter van het Kieswetboek dat bestemd is voor het vastleggen van de uitg type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000539 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012602 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vaststelling, voor 1998, van het bedrag, de wijze van financiering, de type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999022853 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor werknemers type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999022855 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999022847 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Technische Raad, ingesteld bij het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999022878 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van het Kinderbijslagfonds van Brabant te Brussel type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999022889 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 1998 houdende toekenning van een toelage van 3 222 387 BEF aan de V.Z.W. PRISO type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999022882 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012603 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de progressieve afbouw van de looncoëfficiënt voor w type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999012610 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de toepassing van artikel 8 van de wet van 26 juli 1996 type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999012604 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 30/10/1999 numac 1999000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 1973 betreffende de lijkverbranding en van het koninklijk besluit van 25 juli 1990 tot regeling van de uitstrooiing van de as van de verbrande lijken in de territoriale zee type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999022916 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 12/10/1999 numac 1999012587 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk ressorteren type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012579 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het produceren van frituurmandjes en diverse draadproducten en toelevering, gelegen op het grondgebied van Zwevegem en die ressorteren onder het Paritair Comité van de metaal-, type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012582 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de fabricage van kabelbundels voor de auto-industrie, gelegen in de streek van Mons-Borinage, en ressorterend onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012574 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidso type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012583 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen met als activiteit het ontwerpen en vervaardigen van uitrustingsgoederen en industriële installaties voor de sectoren van cement en ertsen, gelegen in de streek van West-Henegouwen, en die onder h type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999012576 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden welke onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999012569 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit : a) betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren, b) waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999 van he type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 30/09/1999 numac 1999022851 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999012596 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38quater van 14 juli 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 betreffe type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999003477 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 over de melding van transacties in financiële instrumenten en over de bewaring van gegevens type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999003505 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012577 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg, type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012580 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen op het Brugse grondgebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economis type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 12/10/1999 numac 1999012573 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel ressorteren type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 12/10/1999 numac 1999012571 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het koetswerk ressorteren type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 12/10/1999 numac 1999012565 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 12/10/1999 numac 1999012564 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen ressorteren type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 12/10/1999 numac 1999012567 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 12/10/1999 numac 1999012566 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 12/10/1999 numac 1999012572 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012575 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oor type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012592 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindu type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012581 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012570 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/08/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999016391 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. 31/08/1999 pub. 18/09/1999 numac 1999016313 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Bijzondere Commissie belast met de aflevering van de attesten bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 juli 1999 tot instelling van een voorschot voor ondernemingen die rechtstreeks type ministerieel besluit prom. 31/08/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999011315 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de voetballen van het merk « LOFTY SPORT »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/1999 pub. 07/03/2000 numac 2000035148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/08/1999 pub. 29/09/1999 numac 1999014197 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Administratieve omzendbrief ter attentie van de leveranciers van spraaktelefoniediensten en van de ombudsdiensten voor telecommunicatie

document

type document prom. 31/08/1999 pub. 23/03/2000 numac 2000035040 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 31/08/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999022969 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. - Erratum
^