B.S. Index van de afkondigingen van 24 september 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/09/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009895 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt en van de wet van 4 mei 1999 tot aanvulling van de wet van 25 ventô

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/09/1999 pub. 28/09/1999 numac 1999022922 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit betreffende de uitvoer van sommige producten van dierlijke oorsprong afkomstig van gevogelte of van varkens type ministerieel besluit prom. 24/09/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999022948 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de financiering van het Instituut voor veterinaire keuring

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/09/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999002142 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 481 - Bijzondere graden. - Anomalieën, specifieke kenmerken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999029669 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende herziening van de gemiddelde prijs van boeken, tijdschriften en documenten voor de jaren 1999 tot 2001
^