B.S. Index van de afkondigingen van 7 oktober 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999022954 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het storten in zee van baggerspecie type ministerieel besluit prom. 07/10/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999011360 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de alle-terrein-fietsen met telescopische vork van het merk « ALL BIKE'S », model 26", tweekleurig grijs/zwart met grijze vork, gefabriceerd door de fi type ministerieel besluit prom. 07/10/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999011359 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de lichte hangmat, model "Mini-Hammock", vervaardigd door "CHI LI BAND MAKER Industrial Co. Ltd. 5006" te TAIWAN type ministerieel besluit prom. 07/10/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999011358 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de alle-terrein-fietsen met telescopische vork van het merk « District », model « Celsius 26" », gefabriceerd door de firma « LDM Cycles » type ministerieel besluit prom. 07/10/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999036407 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënten voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van de woningen die verhuurd worden overeenkomstig het sociale huurstelsel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999031463 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van een ad interim bestuurder - directeur-generaal in de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999031465 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 1996 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor buitenlandse handel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027831 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering waarbij de Regeringscommissarissen bij de "Société régionale wallonne du Transport" ontslagen en benoemd worden type besluit van de waalse regering prom. 07/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027825 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering waarbij de Regeringscommissarissen bij het "Agence wallonne des Télécommunications" ontslagen en benoemd worden type besluit van de waalse regering prom. 07/10/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999027827 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de Regeringscommissarissen bij het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" ontslagen en benoemd worden type besluit van de waalse regering prom. 07/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027830 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de Regeringscommissarissen bij de "Société wallonne des Distributions d'Eau" ontslagen en benoemd worden type besluit van de waalse regering prom. 07/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027828 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij Regeringscommissarissen bij de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" worden ontslagen en benoemd type besluit van de waalse regering prom. 07/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027826 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de commissarissen en afgevaardigde van de Regering bij de "Société wallonne du Logement" worden ontslagen en benoemd type besluit van de waalse regering prom. 07/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027829 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de commissaris en de waarnemer van de Regering bij de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" ontslagen worden en de Regeringscommissarissen bij deze Dienst benoemd worden type besluit van de waalse regering prom. 07/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027824 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de commissarissen van de Regering bij het "Fonds du Logement pour les Familles nombreuses de Wallonie" worden ontslagen en benoemd

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/10/1999 pub. 08/10/1999 numac 1999000771 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief in toepassing van het koninklijk besluit van 6 oktober 1999 tot bepaling van de criteria die rechtvaardigen dat er een aanvraag tot regularisatie van verblijf ingediend wordt zonder dat men het bewijs moet leveren van de buitengewone omstandig
^