B.S. Index van de afkondigingen van 12 oktober 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/10/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999007234 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit ter bepaling van het aantal aanvullingsofficieren die als kandidaat-beroepsofficier kunnen worden aanvaard, beroepsonderofficieren die als kandidaat-aanvullingsofficier kunnen worden aanvaard, aanvullingsonderofficieren die als kandid type ministerieel besluit prom. 12/10/1999 pub. 12/01/2000 numac 1999012670 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het bouwbedrijf
^