B.S. Index van de afkondigingen van 14 oktober 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012691 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbei type koninklijk besluit prom. 14/10/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012687 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997 bet type koninklijk besluit prom. 14/10/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012688 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de socio-c type koninklijk besluit prom. 14/10/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012689 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de eerste carensdag type koninklijk besluit prom. 14/10/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012690 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999014274 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 14/10/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999014275 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999031454 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 1998 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999031466 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van de mandaten van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/1999 pub. 28/10/1999 numac 1999031456 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 31 mei 1991 betreffende de vermindering van de luchtverontreiniging afkomstig van de nieuwe huisvuilverbrandingsinstallaties type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/1999 pub. 28/10/1999 numac 1999031457 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 31 mei 1991 betreffende de vermindering van de luchtverontreiniging afkomstig van de bestaande huisvuilverbrandingsinstallaties type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999031455 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 1998 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de haven van Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/10/1999 pub. 09/11/1999 numac 1999027781 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 1998 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake evaluatie voor de diensten van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 14/10/1999 pub. 06/11/1999 numac 1999027780 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 1999 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/10/1999 pub. 17/11/1999 numac 1999031477 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 99/1428 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie ter opheffing van de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie
^