B.S. Index van de afkondigingen van 20 oktober 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012713 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in type koninklijk besluit prom. 20/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012712 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot organisatie van de regelingen ter bevordering van de tewerkstelling in 1997 en 19 type koninklijk besluit prom. 20/10/1999 pub. 01/02/2000 numac 1999012714 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993, betreffende d

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/10/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999021520 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en cu

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999029674 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de Dienst voor heffing van het kijk- en luistergeld van de Franse Gemeenschap

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 20/10/1999 pub. 04/11/1999 numac 1999003593 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^