B.S. Index van de afkondigingen van 31 oktober 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/10/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999014276 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, overgedragen aan Belgacom teneinde onmiddellijk de tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering
^