B.S. Index van de afkondigingen van 4 november 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/11/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999024026 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 276, § 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/11/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999029722 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van het Comité voor programmering en pedagogische begeleiding
^