B.S. Index van de afkondigingen van 5 november 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999014306 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/11/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999000847 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 61 betreffende het verbod tot het stellen van een maximumleeftijdsgrens bij werving en selectie voor leden van de gemeentepolitie type omzendbrief prom. 05/11/1999 pub. 19/04/2000 numac 2000000030 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 61 betreffende het verbod tot het stellen van een maximumleeftijdsgrens bij werving en selectie voor leden van de gemeentepolitie. - Duitse vertaling

arrest

type arrest prom. 05/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999031508 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de directeur-generaal tot aanstelling als controleur bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel »
^