B.S. Index van de afkondigingen van 6 november 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 19/11/1999 numac 1999012755 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012763 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende een aanvulling van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012747 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 1 juli 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 17 juli 1998 type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999012766 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de betaling van carensdagen type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999011394 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1993 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016396 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 20, §§ 2 en 3, 26 en 35 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfs type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012760 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999024069 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999012765 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999012762 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende het engagement tot aanwerving maatschappelijk type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999014291 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk Besluit houdende wijziging van artikel 105bis van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012764 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging en coördinatie van de bepalingen van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012746 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de interpretatie van de tabel in verband me type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012752 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de banken type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012749 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012751 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999024030 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999012753 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999024057 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1966 tot vaststelling van het programma van het examen over de technische bevoegdheid om de erkenning als orthopedist te verkrijgen bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999024045 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuiz type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 10/12/1999 numac 1999024059 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en het Instituut voor veterinaire keuring gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 09/11/2000 numac 1999012767 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vaststelling van de buitengewone bijdrage voor het vi

erratum

type erratum prom. 06/11/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999012876 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum type erratum prom. 06/11/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000016104 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 20, §§ 2 en 3, 26 en 35 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfs
^