B.S. Index van de afkondigingen van 24 november 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/11/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999021572 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Sturingscomité van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging type ministerieel besluit prom. 24/11/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999024071 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van orthopedische allogreffen en van orthopedische celculturen van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 24/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999036530 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanvaarding van actieve groepen krachtens artikel 10, § 2, van het besluit van 10 juni 1992 van de Vlaamse regering betreffende de subsidieregeling van verenigingen van amateuristische kunstbeoefening in het kader van het Ned

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999002162 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 485. - Uitvoering van het sectoraal akkoord 1997-1998. - Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid type omzendbrief prom. 24/11/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999002167 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 485. - Uitvoering van het sectoraal akkoord 1997-1998. - Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid. - Erratum

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999029727 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het Wetenschappelijk Comité voor medische begeleiding van de bevolking van Mellery type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999029712 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 oktober 1998 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en leden van de examencommissie van de Franse G type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1999 pub. 02/02/2000 numac 2000029006 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de toelage 1999 voor de overlegde onderzoeksacties die in 1999 aanvragen

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 24/11/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999003637 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^