B.S. Index van de afkondigingen van 25 november 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 05/10/2000 numac 1999012823 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, tot oprichting van een "Compensatiefonds voor bestaanszekerhe type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999012829 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het collectief ontslag type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de buitengewone bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de koetswerkondern type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012817 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de benaming van het "Sociaal fonds voor het vervoer van goederen met mo type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012833 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een A.R.A.B.-vergoeding ten voordele van het rijdend p type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012850 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de betaling van het begin van een dertiende maand in 1998 aan de werklieden type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012819 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de eindejaarspremie in de ondernemingen van goederenvervoer over de weg v type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999021594 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999021592 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999011455 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de navulbare gasaanstekers van het merk « Dora », model « Las Vegas Party Lighter » type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999012835 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993 tot vast type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999024099 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156, derde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de termijn waarbinnen en wijze waarop het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu de minima type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 17/02/2000 numac 1999012848 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende nieuwe arbeidsregelingen in uitvoering van artikel 15 "Flexibiliteit" v type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 17/02/2000 numac 1999012825 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1987, be type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012832 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelli type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012849 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999012837 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 04/02/2000 numac 1999012820 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 29/01/2000 numac 1999011457 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot inrichting van een Commissie voor de Analyse van de Middelen voor Productie van Elektriciteit en de Reëvaluatie van de Energievectoren type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 29/01/2000 numac 1999011438 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de verkiezingen van de comités voor preventie en bescherming op het werk in de mijnen, de graverijen en de ondergrondse groeven type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999021591 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Paleis voor Schone Kunsten titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999021593 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1989 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012834 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 en 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen 199 type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999011454 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbieden van het op de markt brengen van het dienblad in verzilverd metaal van het merk « Silver » type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999003639 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1998 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012827 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de care type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012826 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de verl type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012824 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende maatreg type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012838 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende vrijwillige deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012828 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging en coördinatie van de bepalingen van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012831 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012842 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 1999-2000 betreffende type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012839 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sluiten van een tewerkstellingsa type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999024091 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012840 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 en 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012818 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999012822 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot wijziging van artikel 13 van de statuten van het "Waarborg- en So type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999012821 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende het tewerkstellingsakkoord type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999012836 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/11/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999011419 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de miniatuur bestelwagen van het merk « KINTOY » type ministerieel besluit prom. 25/11/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999024019 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 25/11/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999003634 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van Easdaq N.V. type ministerieel besluit prom. 25/11/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999014285 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 1988 houdende de benoeming van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/11/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000031042 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening ten algemenen nutte door de G.O.M. van een onroerend goed gelegen aan de Anderlechtsepoort te Brussel, Herisstraat 7, ter uitvoering van haar stadsvernieuwingsopdracht van de per type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/11/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000031033 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening ten algemenen nutte door de G.O.M. van een onroerend goed gelegen aan de Anderlechtsepoort te Brussel, Herisstraat nr. 7, ter uitvoering van haar stadsvernieuwingsopdracht van de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/11/1999 pub. 20/10/2000 numac 2000031298 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer gemachtigd wordt om 4 contractuele personeelsleden in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999027806 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van de bladen 32/5 en 40/1 van het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwijs definitief wordt bepaald met het oog op de uitbreiding van de ten noorden van Waver gelegen industriële zone type besluit van de waalse regering prom. 25/11/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999027799 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de vertegenwoordigers binnen het opvolgingscomité ingesteld bij het gewestelijk bankprotocol - Dioxinecrisis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/1999 pub. 23/03/2000 numac 2000029089 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vervanging van de tweede ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector

erratum

type erratum prom. 25/11/1999 pub. 06/05/2000 numac 2000012368 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het collectief ontslag. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/11/1999 pub. 06/07/2000 numac 2000033013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1962 tot vaststelling van de bezoldiging van de personen die ermee belast zijn de abnormale en de daarmee gelijkgestelde gehandicapte kinderen die de Rijksscholen voor buiten
^