B.S. Index van de afkondigingen van 1 januari 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/01/2000 pub. 05/01/2000 numac 1999036557 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole in 2000
^