B.S. Index van de afkondigingen van 4 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/01/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000012016 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende vaststelling van de bijdrage verschuldigd aan het Sociaal fonds voor het goedere
^