B.S. Index van de afkondigingen van 6 januari 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000003041 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement EASDAQ type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 14/01/2000 numac 2000022007 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten zoals bedoeld in artikelen 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ve type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 15/01/2000 numac 2000003013 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000035195 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van Haspengouwse wijn als kwaliteitswijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D. type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 18/05/2000 numac 2000016076 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 september 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pl

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/01/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000000155 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief in zake de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 06/01/2000 pub. 10/01/2000 numac 1999000987 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief inzake de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/01/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1997 tot benoeming van leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs, voor sociale promotie en voor sociaal-culturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/01/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 3 november 1993 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor social

erratum

type erratum prom. 06/01/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000003043 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ. - Erratum
^