B.S. Index van de afkondigingen van 7 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/01/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000011521 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2000 pub. 22/01/2000 numac 2000007012 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal hulpofficieren die kunnen opgenomen worden in de categorie van de beroepsofficieren of aanvullingsofficieren in 2000

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/2000 pub. 15/01/2000 numac 2000016004 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende maatregelen ter bescherming van de varkensstapel tegen insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van een opdrachtgelastigde bij de cel « Europees Sociaal Fonds » voor het Onderwijs voor Sociale Promotie
^