B.S. Index van de afkondigingen van 10 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000014031 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen type koninklijk besluit prom. 10/01/2000 pub. 12/05/2000 numac 2000003176 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 houdende benoeming van de voorzitters en van de plaatsvervangende voorzitters van de Departementale Raad van beroep van het Ministerie van Financiën

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/01/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000011029 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van advies inzake het rendement, ingesteld bij artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestook type ministerieel besluit prom. 10/01/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000012041 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met h type ministerieel besluit prom. 10/01/2000 pub. 01/03/2000 numac 2000027050 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997 tot vaststelling van de functionele en economische classificatie, de classificatie van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het be type ministerieel besluit prom. 10/01/2000 pub. 16/02/2000 numac 2000011030 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1997 houdende erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties type ministerieel besluit prom. 10/01/2000 pub. 16/02/2000 numac 2000011031 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 1997 houdende erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties type ministerieel besluit prom. 10/01/2000 pub. 29/01/2000 numac 2000011021 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot het verbieden van de handel in kinderverzorgingsartikelen die vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat

erratum

type erratum prom. 10/01/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000022516 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Errata

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/01/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000022196 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
^