B.S. Index van de afkondigingen van 11 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000009066 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 11/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000009065 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/2000 pub. 01/03/2000 numac 2000003059 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende de oprichting van een afdeling van de inspectie opsporingen van Luik te Bierset bij de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 11/01/2000 pub. 01/03/2000 numac 2000003058 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende de oprichting van een inspectie der douane bij de Administratie der douane en accijnzen te Bierset type ministerieel besluit prom. 11/01/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000014046 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 11/01/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000014049 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 11/01/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000014047 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 11/01/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000014048 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 11/01/2000 pub. 15/01/2000 numac 2000003006 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der Thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de s

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/01/2000 pub. 21/01/2000 numac 2000000022 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Vrijstelling van het materieel houden van de bevolkingssteekkaarten. - Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. - Wijziging type omzendbrief prom. 11/01/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000000313 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Vrijstelling van het materieel houden van de bevolkingssteekkaarten. - Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. - Wijziging. - Duitse vertaling
^