B.S. Index van de afkondigingen van 19 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/2000 pub. 10/02/2000 numac 2000012027 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en coördinatie van de statute type koninklijk besluit prom. 19/01/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012038 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 1997 aan het rijdend persone type koninklijk besluit prom. 19/01/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012034 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1988 betreffende type koninklijk besluit prom. 19/01/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000012031 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 19/01/2000 pub. 18/03/2000 numac 2000012037 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 19/01/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000012141 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de financiële tussenkomst bedoeld in artikel 6, § 1, IX, 2°, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 19/01/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000012035 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tewerkstellingsakkoord in de subsector voor de goederenbehandeling voor r type koninklijk besluit prom. 19/01/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000012036 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de betaling van een dertiende maand aan de werklieden en werksters tewerk type koninklijk besluit prom. 19/01/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000012030 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van mailho type koninklijk besluit prom. 19/01/2000 pub. 10/02/2000 numac 2000012028 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten v type koninklijk besluit prom. 19/01/2000 pub. 01/02/2000 numac 2000021011 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1995 tot vaststelling van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetenscha

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/01/2000 pub. 28/01/2000 numac 2000022067 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot opname van de erkende functies « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » in de dringende geneeskundige hulpverlening

erratum

type erratum prom. 19/01/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000022434 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot opname van de erkende functies « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » in de dringende geneeskundige hulpverlening. - Erratum
^