B.S. Index van de afkondigingen van 20 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000007032 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het recht op voeding ten laste van de Staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden type koninklijk besluit prom. 20/01/2000 pub. 10/03/2000 numac 2000007031 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende adreswijziging van de sociale zetel van het Koninklijk Gesticht van Mesen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2000 pub. 27/01/2000 numac 2000016027 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van lan type ministerieel besluit prom. 20/01/2000 pub. 08/02/2000 numac 2000035102 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de subsidiepercentages voor het investeringsprogramma 2000 van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor de huur- en de eigendomssector type ministerieel besluit prom. 20/01/2000 pub. 27/01/2000 numac 2000003040 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende ontslag en aanduiding van een revisor bij de Dienst voor Regeling der Binnenvaart

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/01/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000031079 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het aantal punten toegekend aan de lokale besturen voor het jaar 2000 in toepassing van artikel 15 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bep

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vrijstelling van de voorwaarde inzake nationaliteit van een lid van het personeel van de « Université libre de Bruxelles »

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/01/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000033017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de voorzitter, van de leden en plaatsvervangende leden, en van de secretaris van de mediaraad alsmede tot bekendmaking van de vertegenwoordigers met raadgevende stem die voor elke lijst bij de mediaraad gedetache type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/01/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000033016 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vermindering van het bijkomende lestijdenpakket in het aanvullend secundair beroepsonderwijs en in het hoger onderwijs van het korte type
^