B.S. Index van de afkondigingen van 24 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/01/2000 pub. 29/01/2000 numac 2000022075 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de kinesitherapeutische verkiezingen wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 24/01/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000011084 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij het Studiecentrum voor Kernenergie type koninklijk besluit prom. 24/01/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000012320 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijstoffen type koninklijk besluit prom. 24/01/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000011085 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van regeringscommissarissen bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen type koninklijk besluit prom. 24/01/2000 pub. 22/02/2000 numac 2000002010 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 24/01/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000011067 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende de hernieuwing van het mandaat van of de benoeming als effectief of plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 24/01/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000011068 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Mededinging

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000029094 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 1999 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegrad
^