B.S. Index van de afkondigingen van 31 januari 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000003076 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 29/02/2000 numac 1999000903 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de documenten bedoeld in artikel 43, § 6, van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 29/02/2000 numac 1999000904 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de afrekening die de buitengewone rekenplichtigen afleggen aan de bestendige deputatie betreffende het beheer van de hun toevertrouwde geldvoorschotten type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000016045 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 1998 tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek-Gent type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000003081 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/01/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000014039 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Administratieve omzendbrief bedoeld om het begrip "omzet" in verband met de bijdrage in het fonds voor de universele dienstverlening te specificeren
^