B.S. Index van de afkondigingen van 9 februari 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000000173 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor het personeel van bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten type ministerieel besluit prom. 09/02/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000014050 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatst type ministerieel besluit prom. 09/02/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000014051 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenko

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/02/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000031059 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 1 contractueel personeelslid in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften bij de D

erratum

type erratum prom. 09/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000000177 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van identificatiekaart voor het personeel van bewakingsondernemingen en interne bewakingsdienst. - Erratum
^