B.S. Index van de afkondigingen van 21 februari 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011098 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van de grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000012126 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000014060 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur, en v type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011099 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het « Secrétariat général de l'enseignement catholique » om de invoering van positieve discriminaties in het onderwijs voor sociale promotie te garanderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000029123 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie aan het net van het onderwijs voor sociale promotie ingericht door de Franse Gemeenschap om de invoering van positieve discriminaties in het onderwijs voor sociale promotie t type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het « Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné » om de invoering van positieve discriminaties in het onderwijs voor sociale p type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de fusie van de inrichtingen voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap te Rixensart en Eigenbrakel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000029122 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Fédération des établissements libres subventionnés indépendants » om de invoering van positieve discriminaties in het onderwijs voor sociale promotie te gara
^