B.S. Index van de afkondigingen van 22 februari 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000016054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 1999 betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten afkomstig van varkens en van pluimvee, i type ministerieel besluit prom. 22/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000000174 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot oprichting van de Commissie betreffende het waardevervoer type ministerieel besluit prom. 22/02/2000 pub. 22/03/2000 numac 2000035240 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de centra voor integrale gezinszorg
^