B.S. Index van de afkondigingen van 23 februari 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/02/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000014153 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van het Beroepscomité inzake het vaarbewijs type ministerieel besluit prom. 23/02/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000012134 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 7 november 1966 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, lucht type ministerieel besluit prom. 23/02/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000016114 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité type ministerieel besluit prom. 23/02/2000 pub. 08/04/2000 numac 2000016068 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité type ministerieel besluit prom. 23/02/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000027129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 13 en programma 01 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 23/02/2000 pub. 10/03/2000 numac 2000007063 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van maart 2000 type ministerieel besluit prom. 23/02/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000035210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 juni 1999 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 houdende harmonisering van diverse stelsels werkervaringsprojecten type ministerieel besluit prom. 23/02/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000003093 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 maart 2000 - 2005 - 2007, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2000 - 2008

document

type document prom. 23/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000035194 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de administrateur-generaal houdende delegatie van taken en bevoegdheden van de administrateur-generaal naar de adjunct-administrateur-generaal en ambtenaren van de rangen A2 en A1

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/02/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000029212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de V.Z.W. « Atelier de création sonore et radiophonique » als onthaalstructuur inzake creatie op radio

erratum

type erratum prom. 23/02/2000 pub. 01/06/2000 numac 2000012451 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 7 november 1966 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, lucht
^