B.S. Index van de afkondigingen van 25 februari 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000022186 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de bijlagen in geïnformatiseerde vorm, zoals bedoeld in artikel 20, § 1, van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheke type ministerieel besluit prom. 25/02/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000022206 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoö

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/02/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000031069 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 7 contractuele personeelsleden in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000035367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot verlenging van het decreet van 12 juli 1990 houdende opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2000 pub. 19/05/2000 numac 2000035433 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 16 december 1997 betreffende de toekenning van een premie voor de inschrijving van een merrieveulen of van een veulen in het stamboek van het Belgisch trekpaard type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2000 pub. 24/05/2000 numac 2000035274 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 mei 1998 houdende de bepaling van het bedrag van de vergoedingen en de vergoedingen voor reis- en verblijfsonkosten dat aan de leden van het Vlaams Commissar type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000035492 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/02/2000 pub. 08/06/2000 numac 2000031179 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces
^