B.S. Index van de afkondigingen van 28 februari 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000022207 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van de criteria voor erkenning van beoefenaars van de verpleegkunde als houders van de bijzondere beroepstitel van gegradueerde verpleger of gegradueerde ve
^