B.S. Index van de afkondigingen van 23 maart 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/03/2000 pub. 26/04/2000 numac 2000000295 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verlenging van toekenning van financiële hulp van de Staat aan bepaalde gemeenten op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie type koninklijk besluit prom. 23/03/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000000297 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp voor de aanpassing van de kledij van de stadswachters in de steden en gemeenten met een veiligheids- en samenlevingscontract of een preventiecontract

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000021178 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 1995 tot uitvoering van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wet

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000031409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffende de euro inzake de aanpassing van de fiscale formulieren voor de overgangsperiode type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000031411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie betreffende de euro inzake de interne berekeningen binnen de administratie voor de overgangsperiode type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie betreffende de euro inzake de communicatie van administratieve gegevens aan de burger tijdens de overgangsfase type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2000 pub. 13/04/2000 numac 2000031106 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie betreffende de euro inzake de communicatie van administratieve gegevens aan de burger tijdens de overgangsfase type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2000 pub. 13/04/2000 numac 2000031108 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie betreffende de euro inzake de interne berekeningen binnen de administratie voor de overgangsperiode type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2000 pub. 13/04/2000 numac 2000031107 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffende de euro inzake de aanpassing van de fiscale formulieren voor de overgangsperiode type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2000 pub. 12/04/2000 numac 2000031068 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het personeelsreglement van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

decreet

type decreet prom. 23/03/2000 pub. 07/04/2000 numac 2000029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen, enerzijds, de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Waalse Regering en, anderzijds, de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, gemaakt te Luxemburg op 6 mei 1999 type decreet prom. 23/03/2000 pub. 07/04/2000 numac 2000029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 21 februari 1994 tot instelling van een prijs van de Raad voor de bekroning van een origineel werk inzake beeldende kunsten gecreëerd door een jong kunstenaar van de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/03/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de bestuursraden van de publiekrechtelijke maatschappijen voor het beheren van de schoolgebouwen van het door de overheid georganiseerd onderwijs

erratum

type erratum prom. 23/03/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000031453 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffende de euro inzake de communicatie van administratieve gegevens aan de burger tijdens de overgangsfase. - Erratum type erratum prom. 23/03/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000031452 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffende de euro inzake de aanpassing van de fiscale formulieren voor de overgangsperiode. - Erratum type erratum prom. 23/03/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000031454 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie betreffende de euro inzake de interne berekeningen binnen de administratie voor de overgangsperiode. - Erratum

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 23/03/2000 pub. 25/05/2000 numac 2000021243 bron diensten van de eerste minister Wijziging aan de Grondwet (2)
^