B.S. Index van de afkondigingen van 12 april 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/04/2000 pub. 03/05/2000 numac 2000016124 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/04/2000 pub. 08/06/2000 numac 2000012260 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 december 1998 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/04/2000 pub. 19/07/2000 numac 2000033051 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot oprichting van een pedagogische werkgroep voor het vak niet-confessionele zedenleer in het gewoon lager onderwijs en in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/04/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000033055 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot oprichting van een pedagogische werkgroep voor het vak katholieke godsdienst in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs
^