B.S. Index van de afkondigingen van 13 april 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/04/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000022345 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten type ministerieel besluit prom. 13/04/2000 pub. 19/05/2000 numac 2000016121 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1999 betreffende maatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie en ten aanzien van het handelsverkeer voor verwerkte dierlijke eiwitten en dergelijk eiwit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/04/2000 pub. 03/05/2000 numac 2000027182 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad voor Opvoeding, Vorming en Tewerkstelling van het « Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées » type besluit van de waalse regering prom. 13/04/2000 pub. 25/05/2000 numac 2000027209 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de gespecialiseerde verbrandingsinstallaties en de installaties voor het bijstoken van gevaarlijke afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 13/04/2000 pub. 17/05/2000 numac 2000027201 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de termijn voor de aangifte van de houders van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen of van apparaten die deze stoffen bevatten type besluit van de waalse regering prom. 13/04/2000 pub. 03/05/2000 numac 2000027183 bron ministerie van het waalse gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 maart 2000 tot benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters en de leden van het beheerscomité van het « Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées » type besluit van de waalse regering prom. 13/04/2000 pub. 09/05/2000 numac 2000027194 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 april 1995 tot vaststelling van de regels voor de samenstelling van de afvaardigingen van de Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Sch type besluit van de waalse regering prom. 13/04/2000 pub. 03/05/2000 numac 2000027185 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad voor opvoeding, opvang en huisvesting van het « Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées » type besluit van de waalse regering prom. 13/04/2000 pub. 03/05/2000 numac 2000027184 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad voor individuele integratiehulpverlening van het "Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/04/2000 pub. 23/11/2000 numac 2000029390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van het begeleidingscomité van het Waarnemingscentrum voor Kind, Jeugd en Hulpverlening aan de Jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/04/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000029213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de financiering van de overlegde onderzoeksacties tussen de Franse Gemeenschap en de universitaire instellingen die gemachtigd zijn om diploma's van de tweede en derde cyclus uit te reiken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/04/2000 pub. 12/05/2000 numac 2000029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 29 juli 1999 betreffende de samenstelling en werking van de kabinetten van de Ministers van de Franse Gemeenschapsregering evenals het personee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/04/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van

erratum

type erratum prom. 13/04/2000 pub. 14/11/2000 numac 2000022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten. - Erratum

arrest

type arrest prom. 13/04/2000 pub. 14/09/2001 numac 2001031317 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/04/2000 pub. 07/01/2003 numac 2002033008 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de hotelvergunning en de classificatie van de hotelinrichtingen
^