B.S. Index van de afkondigingen van 20 april 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/04/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000000369 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 20/04/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000000370 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Namen type ministerieel besluit prom. 20/04/2000 pub. 21/06/2000 numac 2000014117 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de bepaling van de modaliteiten van het jaarlijkse verslag met betrekking tot de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/04/2000 pub. 20/07/2000 numac 2000033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 14 juli 1999 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers
^