B.S. Index van de afkondigingen van 21 april 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/04/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000508 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot de toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten voor de aanwerving van bijkomend personeel belast met de criminaliteitspreventie en de opvang inzake drugverslaving type koninklijk besluit prom. 21/04/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000509 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot de toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten voor de aanwerving van bijkomend personeel belast met de criminaliteitspreventie en de opvang inzake drugverslaving

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/04/2000 pub. 19/05/2000 numac 2000035466 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepaling van de vorm der beslissingen inzake aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning volgens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type ministerieel besluit prom. 21/04/2000 pub. 19/05/2000 numac 2000035465 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepaling van de vorm der beslissingen inzake verkavelingsaanvragen volgens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type ministerieel besluit prom. 21/04/2000 pub. 06/06/2000 numac 2000035520 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 1999 houdende de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor projecten in het kader van het Vlaamse minderhedenbeleid type ministerieel besluit prom. 21/04/2000 pub. 07/06/2000 numac 2000035504 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de toekenningsvoorwaarden van een projectsubsidie in het kader van het Vlaamse minderhedenbeleid voor 2000
^