B.S. Index van de afkondigingen van 26 april 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 21/02/2001 numac 2000012329 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de coördinatie van het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012323 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de uitbreiding van het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000012345 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de onderbreking van de beroepslo type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000012303 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de arbeidsduur in de fabri type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012275 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997 tot verle type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000012252 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstellin type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012346 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de eindejaarspremie (1) type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012282 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, houdende sociale voordelen voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012291 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot instelling van het recht op loopbaanonderbreking in type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012325 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 1998 betreffende he type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000012335 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de regeling van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van deeltijds type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000012347 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uit type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 02/09/2000 numac 2000012253 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000012271 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 1 juli 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 17 juli 1998 type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012337 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000012274 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de vrijwillige deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000012289 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993 tot vastste type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 18/01/2001 numac 2000012326 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunsts type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 09/11/2000 numac 2000012255 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de voortzetting van het "Fonds voor vorming in de scheikundi type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000012288 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de meldingsplicht van de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd e type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000012297 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1974, tot vastste type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000012299 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het tweede kwartaal 1999 a type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012281 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het Fonds voor de bevorderin type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012322 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumbarema en de maandwedden type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012333 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012349 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 19 type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012273 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het ganse jaar 1998 aan type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000012278 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van een werkgeversbijdrage aan type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000012332 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 197 type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000012301 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de minimumwedde voor de handelsvertegenwoordig type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000012305 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000012254 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 4 december 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 15 janua type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000012331 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 1 juli 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 17 juli 1998 type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000012277 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, geslot type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000012296 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, ges type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000012295 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, geslo type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000012300 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel- type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000012319 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, g type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000012272 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het overleg met de syndicale afvaardiging in de baggersector type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000012330 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging, b type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000012240 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbe type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 19/05/2000 numac 2000012283 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de elektriciens ressorteren type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 19/05/2000 numac 2000012285 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij re type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 19/05/2000 numac 2000012287 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die ceramiektegels, -bekleding en -vloeren ontwerpen en vervaardigen in de streek van Welkenraedt en die onder het Paritair Subcomité voor de ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels re type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 19/05/2000 numac 2000012286 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 17/05/2000 numac 2000003279 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 1999 tot aanwijzing van de beleggingsondernemingen die moeten deelnemen aan een collectieve beschermingsregeling voor financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 29/04/2000 numac 2000003261 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000012268 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, geslo type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000012294 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot vaststelling van de br type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000012336 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de aanpassing van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000012306 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000012302 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 januari 1982 b type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000012304 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000012321 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende een jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000012324 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000012276 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 1997, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000012348 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000012298 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vast type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000012293 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 en 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vormin type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000012270 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het faïence- en het porseleinbedrijf, de sanitaire artikelen en de schuurprodukten en het ceramisc type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000012292 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000012279 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000012334 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid 26 APRIL 2000 - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de betaling van de carensdag

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000035493 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de berekeningswijze van de subsidiebedragen voor de personeelskosten in kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen

decreet

type decreet prom. 26/04/2000 pub. 29/04/2000 numac 2000035420 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/04/2000 pub. 23/10/2001 numac 2001000529 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de erkenning van de opleidingen in het kader van de toepassing van de algemene weddeherziening. - Duitse versie

document

type document prom. 26/04/2000 pub. 10/04/2001 numac 2001000368 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning van de opleidingen in het kader van de toepassing van de algemene weddeherziening

erratum

type erratum prom. 26/04/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000012673 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit van waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, g type erratum prom. 26/04/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging, b
^