B.S. Index van de afkondigingen van 27 juni 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000009626 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende oprichting van een Commissie « Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting » type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 21/02/2001 numac 2000012515 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het conventioneel brugpensioen op 57 jaar type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000012525 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de regeling voor sommige oudere werklieden overeenkomstig de collectieve type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 13/10/2000 numac 2000012523 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de berekeningswijze van de aanvullende vergoeding van de brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 13/10/2000 numac 2000012516 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de terugbetaling van de verplaatsingskosten aan de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012527 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de herwaardering van de lonen in de beschutte werkplaatsen, erk type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012526 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012528 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provi type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000012524 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012521 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 13/09/2000 numac 2000012519 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de regeling voor sommige oudere werklieden overeenkomstig de collectieve type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000012517 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 55 en 56 jaar in de groentenconservennijverhei type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000012522 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende halftijds brugpensioen in de subsector voor de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000012538 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de hardsteengroeven en van de groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000014181 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de toekenning van een vergunning aan European Datacomm n.v. voor het exploiteren van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000012520 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 6 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - toekennin type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000014169 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 betreffende de voorwaarden inzake aanleg en exploitatie van openbare telecommunicatienetwerken type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 21/02/2001 numac 2000012518 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het brugpensioen op 56 jaar
^