B.S. Index van de afkondigingen van 3 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/07/2000 pub. 23/10/2001 numac 2001015118 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lidstaten van de Europese Unie, en Bijlage, gedaan te Dublin op 27 september 1996 - Erratum type wet prom. 03/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003441 bron ministerie van financien Wet betreffende de vereiste decimalisering voor de invoering van de euro in de computerprogramma's van de overheid en voor de prijsaanduiding op metrologische toestellen type wet prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000002058 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 03/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000016193 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het kwekersrecht type koninklijk besluit prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000002059 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 03/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000016192 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type koninklijk besluit prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000002057 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van een aanvullende personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000000561 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Ministerieel besluit tot instelling van de werkgroepen belast met de uitvoering van de politiehervorming en tot aanstelling van de voorzitters ervan type ministerieel besluit prom. 03/07/2000 pub. 08/07/2000 numac 2000003386 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aflossing van de preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

erratum

type erratum prom. 03/07/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000014221 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Erratum type erratum prom. 03/07/2000 pub. 10/10/2000 numac 2000014212 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Errata type erratum prom. 03/07/2000 pub. 07/11/2000 numac 2000014246 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Errata

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/07/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000033067 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 september 1996 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte voor de personeelsleden van de door de Gemeenschap geo
^