B.S. Index van de afkondigingen van 4 juli 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/07/2000 pub. 18/10/2000 numac 2000012530 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de diamantnijverheid en -handel

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/07/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000000548 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PZ 4 betreffende de aansprakelijkheidsregeling naar aanleiding van de geïntegreerde werking in de politiezones type omzendbrief prom. 04/07/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000000547 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PZ 5 betreffende de financiële hulp voor de ondersteuning van pilootpolitiezones type omzendbrief prom. 04/07/2000 pub. 15/11/2000 numac 2000000834 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PZ 4 betreffende de aansprakelijkheidsregeling naar aanleiding van de geïntegreerde werking in de politiezones. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 04/07/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000001095 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PZ 5 betreffende de financiële hulp voor de ondersteuning van pilootpolitiezones. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000029277 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's Lands algemeen bestuur
^