B.S. Index van de afkondigingen van 5 juli 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2000 pub. 20/07/2000 numac 2000021355 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België

decreet

type decreet prom. 05/07/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000029267 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van de nieuwe opleidingen in de hogescholen die zijn ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap vanaf het academiejaar 2000-2001 type decreet prom. 05/07/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden uit het onderwijs type decreet prom. 05/07/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000029263 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 1987 betreffende de audiovisuele sector type decreet prom. 05/07/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs type decreet prom. 05/07/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000029262 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000000640 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 2. - Politiehervorming. - Gebruik door de politiediensten van het logo van de nieuwe geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type omzendbrief prom. 05/07/2000 pub. 07/11/2000 numac 2000000741 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 2. - Politiehervorming. - Gebruik door de politiediensten van het logo van de nieuwe geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/07/2000 pub. 31/01/2001 numac 2001029026 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot financiering van de overlegde onderzoeksacties die tijdens het jaar 2000 een aanvang nemen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/07/2000 pub. 29/09/2000 numac 2000029310 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing voor het schooljaar 2000-2001 van de artikelen 21bis en 21ter van het decreet van 2 juli 1990 betreffende de berekening en de aanwending van het totaal aantal lestijden-leerkracht voor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/07/2000 pub. 20/10/2000 numac 2000029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toestemming wordt gegeven om leningen aan te gaan gewaarborgd door de Franse Gemeenschap in het kader van het meerjarenprogramma voor investeringen van de RTBF type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/07/2000 pub. 09/11/2000 numac 2000029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende tijdelijke bepalingen inzake verlof voor sommige personeelsleden van de psycho-medisch-sociale centra voor het schooljaar 2000-2001

erratum

type erratum prom. 05/07/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren. - Erratum

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 05/07/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000003408 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, tot wijziging van de lijst van de belegginsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^