B.S. Index van de afkondigingen van 6 juli 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/07/2000 pub. 19/07/2000 numac 2000022523 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 06/07/2000 pub. 19/07/2000 numac 2000022524 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 06/07/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000035795 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot regeling van de werking van de begeleidingscommissie voor de vervangingspool bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. - Departement Onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van een vertegenwoordiger van een representatieve werkgeversorganisatie en een vertegenwoordiger van een middenstandsorganisatie ter vervanging van aftredende leden bij de Economische e type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2000 pub. 13/10/2000 numac 2000031255 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van een coördinatiecomité in het kader van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit

erratum

type erratum prom. 06/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000022595 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special

beschikking

type beschikking prom. 06/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000031304 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende oprichting van de dienst met afzonderlijk beheer « Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise »

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/07/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000033079 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende verlenging van de duur van het mandaat van de leden van de Bejaardenraad van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/07/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1979 tot vaststelling van de financiële participatie van de Staat aan de door koninklijk besluit van 4 oktober 1976 betreffende de voortdurende vorming in de Middenstand van type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/07/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/07/2000 pub. 04/12/2003 numac 2003033083 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de erkenning van de dienst voor geestelijke gezondheid in Eupen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 06/07/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000031309 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 juni 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 06/07/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000031310 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot regeling van de samenstelling en werkwijze van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de Bestuursdocumenten bedoeld in de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 juni 1997 betreffende
^