B.S. Index van de afkondigingen van 10 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000003392 bron ministerie van financien Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 2000 type wet prom. 10/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000003417 bron ministerie van financien Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 31/07/2001 numac 2000012563 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000012552 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000012551 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000012562 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaat type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000012555 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000012556 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000012560 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 1998 aan het rijdend persone type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 28/02/2001 numac 2000012561 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. Sabena, betreffende het conventioneel brugpensi type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000012553 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000012554 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de leerlooierij type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000011337 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000012550 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000012549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000012548 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000007196 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 11 augustus 1994 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader en tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 b type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000022575 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de grenswaarden voor totale vluchtige-basestikstof voor bepaalde categorieën vis en de te gebruiken analysemethoden type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons

erratum

type erratum prom. 10/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000003527 bron ministerie van financien Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 2000. - Erratum
^