B.S. Index van de afkondigingen van 11 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/07/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000011352 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000014201 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Luik van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 11/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022589 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022590 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/07/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000022517 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 11/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000016223 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging voor het bijhouden van een stamboek voor paardachtigen type ministerieel besluit prom. 11/07/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000016196 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging voor het bijhouden van een stamboek voor paardachtigen type ministerieel besluit prom. 11/07/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000027393 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000027317 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000029338 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1997 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie
^