B.S. Index van de afkondigingen van 13 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000009676 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 13/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000009677 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 13/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000009678 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/07/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000022609 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van het koninklijk besluit van 16 oktober 1998 houdende bepalingen betreffende de elektronische handtekening, geldend voor de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 type koninklijk besluit prom. 13/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009700 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden type koninklijk besluit prom. 13/07/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000007211 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende onteigening ten algemenen nutte met rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden voor het leggen van een pijpleiding tussen Melsbroek en Bevekom door Landsverdediging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000011322 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 13/07/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000035736 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de diploma's van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner type ministerieel besluit prom. 13/07/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000035735 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de diploma's van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te kunnen worden aangesteld als ambtenaar van ruimtelijke ordening type ministerieel besluit prom. 13/07/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000000769 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000031262 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de handel in wild van 1 juli 2000 tot 30 juni 2001 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het onderwijsnet ingericht door de Franse Gemeenschap, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gerich type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 04/11/2000 numac 2000029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het door de Gemeenschap ingericht onderwijsnet, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerli type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle lee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 04/11/2000 numac 2000029363 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een bijkomende dotatie voor het schooljaar 2000-2001 aan het door de Franse Gemeenschap ingericht onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop geri type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 27/10/2000 numac 2000029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle lee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 27/10/2000 numac 2000029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 27/10/2000 numac 2000029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet tot dekking van de uitgaven voor het personeel, in toepassing van artikel 9 van het decreet va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 26/10/2000 numac 2000029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle lee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 13/10/2000 numac 2000029336 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van voorwaarden waaraan de private diensten voor digitale klankradio-omroep van blok 12 B moeten voldoen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 29/09/2000 numac 2000029318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toezichtstaken van de Regeringscommissarissen van de Franse Gemeenschap op de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 26/10/2000 numac 2000029366 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet om de uitgaven voor contractueel personeel te dekken, in toepassing van artikel 8 van het

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 29/09/2000 numac 2000033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de uitreiking van het bewijs van basisonderwijs buiten schoolverband type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 20 februari 1995 houdende programmatie van de opvangvoorzieningen voor bejaarden
^